Privacy & Cookie policy

Privacybeleid

Tievishoeve hecht belang aan uw privacy.

Met deze “Privacy Policy” wordt de verwerking van uw persoonsgegevens meegedeeld door volgende verwerkingsverantwoordelijke: Tievishoeve, Groenstraat 11, 3660 Opglabbeek.

In deze privacy policy krijgt u een duidelijk overzicht van welke informatie we verzamelen en wie deze verder zal verwerken.

Door uw persoonsgegevens achter te laten op de website, verklaart u kennis te hebben genomen van deze privacy policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

1 - Algemeen

Tievishoeve leeft voor de verwerking van persoonsgegevens de geldende “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

Tievishoeve tracht daarnaast ook om ook de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) na te leven.

2 - Persoonsgegevens

Onderstaand vindt u een lijst terug van persoonsgegevens die u via de website met ons kan delen:

Zonder registratie: IP-adres;

Invullen van formulier op website: persoonsgegevens waaronder e-mailadres;
Cookies: tracking van gebruik van de website en app;

Uw persoonsgegevens worden door Tievishoeve op verschillende manieren verzameld:

Gebruik van cookies;

Bij een bestelling via webshop;
Een contactaanvraag via webshop of website.

De Tievishoeve website maakt gebruik van cookies, deze verzamelen standaard al een aantal persoonsgegevens. Meer informatie over onze cookiepolicy vindt u verder in deze privacy policy terug.

3 - Doel van verwerking

De persoonsgegevens door Tievishoeve verzamelt, worden enkel voor volgende doeleinden gebruikt:

Permanent optimaliseren van de Tievishoeve website;


Het versturen van direct marketing, nieuwsbrieven waarvoor u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden;


Het verbeteren van de gebruikservaring waarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven;
Levering en facturatie van de door u bestelde producten of diensten. U bent niet verplicht alle persoonsgegevens vrij te geven maar het is logisch dat bepaalde diensten onmogelijk worden wanneer de verwerking wordt geweigerd.

Indien u reeds deel uitmaakt van onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal (online en offline), dan zal Tievishoeve deze gegevens gebruiken voor het versturen van marketingmails en ander type materiaal.

U kan de toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens op elk moment intrekken, zonder motivering. Gewoonweg simpel door op de uitschrijflink te klikken. In elke e-mail (partnermail, wedstrijdmail, …) die u rechstreeks of onrechtstreeks (via partner) van ons ontvangt zal een uitschrijflink vermeld worden.

Tievishoeve zal uw persoonsgegevens niet delen met derden, noch verhuren of verkopen, tenzij uw voorafgaande toestemming en vermelding van ontvangst door de derde partij.

Na uw toestemming kunnen partners echter ook gebruik maken van ons mailbestand om mailings te versturen met marketingdoeleinden.

4 - Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Tievishoeve en u.

5 Uw rechten

U heeft de volgende rechten wanneer we spreken over uw eigen persoonsgegevens:

1 Recht van toegang en inzage

U heeft op elk moment recht om gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens.

2 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens niet meer te delen met Tievishoeve. Daarnaast heeft u steeds het recht om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Elke aanvraag zal door Tievishoeve binnnen 72u verwerkt worden.

3 Recht van verzet

U kan zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige redenen of voor doeleinde van direct marketing.

4 Recht van overdraagbaarheid

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5 Recht van intrekking van de toestemming

Wanneer Tievishoeve uw gegevens verwerkt gebaseerd op uw voorafgaande toestemming, dan heeft u natuurlijk de mogelijkheid om die toestemming in te trekken.

6 Uitoefening van uw rechten

Wanneer u uw rechten wil uitoefenen, kan u ons contacteren (mits bewijs via uw identiteitskaart). Dit kan per mail via info@tievishoeve.be of per post naar Groenstraat 11, 3660 Opglabbeek.

Voor andere zaken kan u steeds contact met ons opnemen via de contactpagina van de Tievishoeve website.

7 Automatische beslissingen en profiling

Tijdens de verwerking van uw persoonsgegeven bouwt Tievishoeve een profiel op zodat we u diensten op maat kunnen aanbieden. Deze diensten worden echter nooit volledig individueel aangeboden. Deze gegevens worden slechts aangevuld en opgevraagd wanneer hier noodzaak toe is.

8 Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: commission@privacycommission.be.

6 Veiligheid en vertrouwen

Tievishoeve heeft veiligheidsmaatregelen getroffen die moeten helpen om op technisch en organisatorisch vlak de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden.

In geen geval kan Tievishoeve verantwoordelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door derde partijen van uw persoonsgegevens.

U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres, persoonsgegevens en de vertrouwelijkheid hiervan.

7 Toegang tot derden

Om uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

Wij garanderen een gelijkbaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen kenbaar te maken aan onze werknemers en aangestelden. Dit niveau van bescherming is gelijkaardig aan deze privacy policy.

Advertentievertoningen en -kliks kunnen worden geregistreerd door Tievishoeve.

Volgende kanalen zijn hiervoor actief:

Google AdWords
Facebook
Instagram

8 Links naar andere websites

Tievishoeve is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites waarnaar verwezen wordt door Tievishoeve zelf of bezoekers. De privacy policy op andere websites kan dus ook verschillen van deze van Tievishoeve.

Links naar andere websites kunnen niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van de website. De correctheid van de informatie kan dus ook niet gegarandeerd worden.

9 Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

10 Het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.